Roboty budowlane na budowie LGESWA P4 Project w Biskupicach Podgórnych

Od września 2020 roku bierzemy udział w realizacji budowy fabryki dla LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. w Biskupiach Podgórnych w ramach projektu LGESWA P4 Project.

Roboty wykonujemy jako podwykonawca koreańskiego giganta GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP.

Nasz zakres robót obejmuje na chwilę obecną:

  • roboty żelbetowe i prefabrykowane,
  • drogi,
  • zbiornik retencyjny,
  • rozbiórka konstrukcji głównego wejścia,
  • konstrukcja nadbudowy budynku SRP i przechowywania odpadów.