2017

I. Korea Fuel-Tech Poland

  • roboty budowlane – budowa nowej hali magazynowej z parkingami w Żorach
  • roboty budowlane – rozbudowa pomieszczenia 3D w Zabrzu

II. Erae Poland

  • roboty budowlane – budowa fabryki w Zabrzu

III. Sekonix Poland

  • montaż podliczników do rozdzielnic elektrycznych w Żorach
  • wykonanie podłączeń wtryskarek (3 szt.) w Żorach

IV. Dongseo Display

  • przeglądy i naprawy budynków, wind i suwnic

Łącznie: 4 285 tyś. USD (planowane)

Obroty [tyś. USD]

Obroty [tyś. USD]