2015

I. Korea Fuel-Tech Poland

  • roboty budowlane – budowa magazynu i warsztatu wózków
  • roboty budowlane – budowa pomieszczenia kontroli hałasu

II. Dongseo Display

  • przeglądy i naprawy budynków, wind i suwnic

Łącznie: 1 129 tyś. USD (planowane)

Obroty [tyś. USD]

Obroty [tyś. USD]