2012

I. LG Display

  • przebudowa pomieszczeń biurowych – projekt „Europe Service”
  • roboty budowlane i konstrukcyjne – projekt „JV Construction Project”
  • budowa biur – projekt „JV Construction Project”

II. Nifco

  • Roboty budowlane – budowa fabryki – projekt „Nifco Korea Poland Project”

III. GS Caltex

  • Zarządzanie budową (CM) – budowa fabryki – projekt „Czech P.P. Factory”

IV. Dongseo Display

  • roboty budowlane i konstrukcyjne – budowa magazynu

Łącznie: 165 548 tyś. USD

Obroty [tyś. USD]

Obroty [tyś. USD]